wybierz język

Oferta publiczna

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w TM „OKSANA MUKHA” FOP Muradova Kateryna, zwanego dalej „Sprzedawcą”, zawarcia Umowy sprzedaży i zakupu towarów online, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego (online), zwanej dalej „Umowa” oraz umieszcza Ofertę Publiczną (ofertę) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedawcy https://oksana-mukha.com (dalej - „Strona internetowa”)

1.2. Za moment całkowitego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży i zakupu towaru uważa się fakt, że Kupujący opłaci zamówienie na warunkach niniejszej Umowy, w terminie i w cenach wskazanych na stronie internetowej Sprzedającego.

2. Pojęcia i definicje

2.1. W niniejszej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

* "Produkt" - modele, akcesoria, komponenty i elementy towarzyszące;

* "Sklep internetowy" - zgodnie z Ustawą Ukrainy "O handlu elektronicznym", środek do prezentacji lub sprzedaży produktu, pracy lub usługi poprzez dokonanie transakcji elektronicznej.

* „Sprzedawca” – firma zajmująca się sprzedażą towarów prezentowanych na Stronie internetowej.

* „Klient” – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą na zasadach określonych poniżej. Jeśli nie działasz jako osoba fizyczna, ale jako firma lub osoba działająca w imieniu firmy, obowiązują specjalne zasady określone w naszych Warunkach sprzedaży hurtowej.

* „Zamówienie” – wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonej przez Klienta podczas składania zamówienia i dokonywania płatności.

3. Przedmiot Umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia Towaru na własność Klienta, a Klient zobowiązuje się do zapłaty i odbioru Produktu na warunkach niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

 • dobrowolny wybór przez Klienta towaru w sklepie internetowym;
 • Samodzielna rejestracja przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym;
 • płatność przez Klienta za zamówienie złożone w sklepie internetowym;
 • przetwarzanie i dostawa zamówienia do Klienta na własność zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

4. Procedura zamawiania

4.1. Klient ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt prezentowany i dostępny na stronie sklepu internetowego.

4.2. Każdy artykuł może być przedstawiony w jednym wyłacznym rozmiarze, który jest dostępna i okreslony na stronie internetowej.

4.3. W przypadku braku towaru na stanie Klient może zamówić produkt na stronie internetowej kontaktując się z managerem.

4.4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia i wybraniu regionu dostawy Klient musi zapłacić pełną cenę zakupu zamówionego Produktu, w tym koszty wysyłki

(„Cena zakupu”), przy użyciu wybranej metody płatności. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia i uiszczenie Ceny Zakupu („List potwierdzający zamówienie”). Momentem zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu jest moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Po otrzymaniu listu potwierdzającego zamówienie, Produkt jest rezerwowany w magazynie Sprzedawcy i, w przypadku braku innych identycznych produktów, jest usuwany ze strony internetowej Sprzedawcy. Po tym czasie Produkt jest uważany za „zarezerwowany” i musi zostać wysłany do Klienta w ciągu 10 dni.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych przypadkach, do odrzucenia zamówienia Klienta w dowolnym czasie i według własnego uznania, ale nie wyłącznie, gdy zamówionego Towaru nie ma w magazynie lub gdy nie jest możliwe wyprodukowanie lub dostarczenie Produktu z jakiegokolwiek innego powodu. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli Klient nie zapłaci pełnej ceny zakupu niezwłocznie po złożeniu zamówienia (z uwzględnieniem czasu wymaganego na przelew międzynarodowy). Sprzedawca może również wymagać dodatkowych kontroli lub informacji przed przyjęciem jakichkolwiek zamówień. Jeżeli pomimo wszelkich starań Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, zamiast wysłania e-maila potwierdzającego, zobowiązuje się skontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną i zwrócić pełną cenę zakupu.

4.6. Klient może zmienić lub anulować swoje zamówienie do momentu wysłania mu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po wysłaniu wiadomości e-mail nie będzie można zmienić lub anulować zamówienia bez zgody Sprzedawcy.

5. Cena zakupu i płatność

5.1. Ceny wskazane na Stronie internetowej są zawsze aktualne.

5.2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny nie zawierają również żadnych podatków importowych ani innych podatków i/lub ceł obowiązujących w kraju Klienta; wszelkie takie podatki i cła ponosi wyłącznie Nlient. Może to opóźnić czas dostawy, ponieważ Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich stosownych opłat (celnych i innych) władzom lokalnym przy dostawie i przechowywaniu Produktów w urzędzie celnym.

5.3. Aby pomóc Sprzedawcy oszacować ceny w lokalnej walucie Klienta, strona internetowa posiada funkcję przeliczania walut. Sprzedawca wskazuje, że ta funkcja służy wyłącznie do celów demonstracyjnych, a ceny są obliczane na podstawie regularnie aktualizowanych kursów wymiany.

5.4. Ostateczna płatność za zamówienie zostanie dokonana w UAH, euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich. W związku z tym ostateczna kwota karty kredytowej i pobierane opłaty mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut i opłat bankowych. Zalecamy skontaktowanie się z bankiem w celu uzyskania dokładnych przeliczeń cen i wszelkich opłat bankowych związanych z transakcjami.

5.5 Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Cena nie zmieni się w przyszłości, niezależnie od wahań kursu. Zwroty będą również ustalane według ceny, którą Kupujący zapłacił w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich, a nie według ceny w obowiązującej walucie w dniu zwrotu.

5.6. Promocyjne ceny obowiązują albo do wyczerpania zapasów (z informacją o ilości produktów oferowanych w specjalnej cenie), albo przez ograniczony czas.

5.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy sprzedaży w przypadku nadużycia nieważnych lub błędnych danych osobowych, nadużycia lub nieważnej karty płatniczej lub w innych podobnych przypadkach, również z interwencją organów administracyjnych lub sądowych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą mailową lub pod wskazany w zamówieniu numer telefonu.

5.8. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 • przelew bankowy;
 • płatność kartą online (Visa, Mastercard);
 • PayPal; LiqPay; Stripe

5.9. Umowa kupna zostanie zawarta dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu.

5.10. Umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawca a Klientem oraz odpowiednie faktury nie są publicznie dostępne.

6. Dostawa

6.1. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym odbywa się do punktów odbioru firm transportowych, gdzie odbywa sie otrzymanie zamówienia.

6.2. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem numer listu przewozowego ze wskazaniem firmy transportowej oraz rekomendacją sposobu odbioru Towaru.

6.3. Obowiązek dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę jest spełniony, a ryzyko utraty Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę do firmy przewozowej.

6.4. Dostawa Towaru realizowana jest przez firmy transportowe od 7 do 21 dni w zależności od regionu.

6.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego Produktu, za uszkodzenia Produktu podczas transportu ani za opóźnienia spowodowane odprawą celną. Zwracamy również uwagę, że święta w miejscu dostawy mogą spowodować opóźnienie w dostawie Produktu. Dlatego Klient musi zamawiać Produkty z naszej strony internetowej z wystarczającym czasem realizacji, aby zapobiec utracie lub rozczarowaniu czasem dostawy.

6.6. Przy odbiorze zamówionego Produktu od firmy transportowej Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesyłki (miendzy innymi liczba paczek, nieuszkodzona taśma i nieuszkodzone opakowanie). Informacje o niekompletnych lub uszkodzonych przesyłkach należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy i firmie transportowej, a raport należy niezwłocznie przesłać firmie transportowej i Sprzedawcy faksem, e-mailem lub pocztą bez zbędnej zwłoki. Wszelkie późniejsze roszczenia z tytułu niekompletnej dostawy lub uszkodzonego opakowania nie będą uwzględniane.

7. Polityka zwrotów

Produkt można zwrócić z następujących powodów:

 • Niezgodność rozmiaru zamówionego przez Klienta z parametrami podanymi w tabeli rozmiarów (oznacza to zamówienie według wymiarów standardowych);
 • Niezgodność koloru ze zdjęciiem Produktu;
 • Niezgodność wystroju(dekoracji, haftu i t.p.) ze zdjęciiem Produktu;
 • Produkt z wadą fabryczna.

7.1 Produkt wyprodukowany według zmienionego projektu i według indywidualnych wymiarów nie podlega zwrotowi.

7.2. Jeżeli Produkt został utracony lub uszkodzony w trakcie dostawy, , Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Produktu powstałe w trakcie jego dostawy przez firmę transportową.

7.3. Wszystkie nasze Produkty przed wysłaniem do miejsca docelowego przechodzą szczegółową kontrolę jakości. Klient ma obowiązek zgłosić nam uszkodzenie Produktu lub jego niezgodność z zamówieniem w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

7.4. Aby rozpocząć proces zwrotu, Kliet powinien wysłać pisemne zawiadomienie do menadżera, który współpracował z Klientem podczas przyjmowania i produkcji zamówienia, aby ustalić rzeczywistość wszelkich nieodpowiedniość i ich przyczyny. Należy pamiętać, że nie jest to akceptacja zwrotu.

7.5. Produkt ma być zwrócony nowy, nieużywany i w idealnym stanie, z dołączonymi wszystkimi metkami i etykietami, w stanie, w jakim byl doreczony. Wszystkie zwracane Produkty muszą być starannie zapakowane. Produkty, które były używane, uszkodzone, zabrudnione lub zwrócone bez oryginalnych etykiet i metek, nie mogą zostać zaakceptowene jako zwrot i mogą zostać odesłane obrotnie na koszt kupujacego, chyba że bylo uzgodniono inaczej.

7.6. Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu.

7.7. Po otrzymaniu zwracanego Produktu mamy do 3 dni roboczych dla rzetelnego sprawdzenia Produktu w celu potwierdzenia, że ​​zwracany Produkt w pełni odpowiada wymaganym cechom. . Jeśli zwrot zostanie zaakceptowany, Sprzedawcz zwraca pieniędzy za zakupu nie później niż w ciagu 14 dni roboczych z dnia potwierdzenia akceptacji zwrotu. Zwrot pieniedzy odbywa sie z odliczeniem kwoty w sumie do 20% wartości zamowienia, która obejmuje wszelkie podatki i opłaty bankowe jakie byli uwzględnione w tej płatności.

7.8. Produkt uszkodzony przez Klienta nie podlega zwrotowi.

7.9. Dodatkowe akcesoria zakupione przez Klienta, takie jak welony i inne Produkty, nie podlegają zwrotu.

7.10. Przedmioty bielizny nie moga zostać zwrócone ani wymienione ze względów higienicznych.

8. Anulowanie Zamówienia

8.1. W przypadku, gdy Klient zmieni zdanie co do zakupu jakiegokolwiek Produktu, musi wysłać pisemną prośbę o anulowanie zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

8.2. W przypadku, gdy Klient zmieni zdanie co do zamówienia Produktu po upływie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, musi wysłać pisemną prośbę o anulowanie rezerwacji na adres e-mail Sprzedawcy w ciągu tygodnia od momentu złożenia zamówienia . Opłaty za anulowanie zostaną potrącone z kwoty zwrotu w ilosci 20% od ceny zakupu Produktu. Po upływie tygodnia rezerwacja nie może być anulowana.

9. Prawa i obowiązki stron

9.1. Sprzedawca ma prawo:

 • jednostronnie zawiesić świadczenie usług w ramach niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków niniejszej umowy.

9.2. Kupujący zobowiązany jest:

 • opłacic i odebrac zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

9.3. Kupujący ma prawo:

 • złożyć zamówienie w sklepie internetowym;
 • podpisac umowę elektroniczną;
 • wymagać od Sprzedawcy przestrzegania warunków niniejszej Umowy.

Obowiązki stron

10.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób określony w niniejszej umowie i w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • za nieznaczną rozbieżność w gamie kolorów Produktu, która może różnić się od oryginalnego Produktu wyłącznie ze względu na odmienne odwzorowanie kolorów poszczególnych modeli monitorów komputerów osobistych;
 • za treść i prawdziwość informacji podanych przez Klienta podczas składania zamówienia;
 • za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacja zamówienia i dostawa towarów) powstałe z przyczyn od niego niezależnych;
 • za niezgodne z prawem działania Klienta z wykorzystaniem danego dostępu do sieci Internet;
 • za przekazanie przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych - IP, adres MAC, login i hasło osobom trzecim;

10.3. Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do sieci Internet, ponosi samodzielnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem (osobiście, nawet jeśli pod jego loginem była inna osoba) osobom lub ich mieniu, osobom prawnym, zasadom państwowym lub moralnym.

10.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony są zwolnione z wypełniania warunków niniejszej umowy. W rozumieniu niniejszej umowy takie okoliczności oznaczają zdarzenia o nadzwyczajnym, nieprzewidzianym charakterze, które wykluczają lub obiektywnie zakłócają wykonanie niniejszej umowy, których zaistnieniu Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec rozsądnymi środkami.

10.5. Strony dokładają wszelkich starań, aby wszelkie spory rozwiązywać wyłącznie w sposób negocjacji.

11. Inne warunki

11.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy, pod warunkiem jej wstępnej publikacji na stronie https://oksana-mukha.com

11.2. Sklep internetowy powstał w celu zorganizowania zdalnej sprzedaży towarów przez Internet.

11.3. Kupujący odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas składania zamówienia. Jednocześnie dokonując przyjęcia (złożenia zamówienia i późniejszej zapłaty za towar) Kupujący udziela Sprzedającemu bezwarunkowej zgody na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

11.4. Wpłata przez Klienta za zamówienie złożone w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki umowy kupna-sprzedaży (regulaminu zakupów).

11.5. Korzystanie ze sklepu internetowego do podglądu towaru, jak również do złożenia zamówienia dla Klienta jest bezpłatne.

11.6. Informacje podane przez Klienta są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kliencie wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłania powiadomień Klientu, dostawy towaru, dokonywania rozliczeń itp.