Privacy policy

„Oksana Mukha” LLC dąży do zapewnienia poufności w Internecie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe podane w trakcie korzystania ze strony internetowej Firmy będą wykorzystywane i chronione w przyszłości. Polityka prywatności dotyczy serwisów www.oksana-mukha.com.

Oświadczamy i gwarantujemy, że wszystkie dane osobowe, które są nam przekazywane, są poufne i jako takie będą wykorzystywane wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy między Klientem a Firmą oraz dla celów marketingowych (w tym działań marketingowych wykonywanych osobami upoważnionymi do  czynności w imieniu Firmy). Dane osobowe nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane w celu dostarczenia zamówionego towaru i realizacji płatności za zamówiony towar (imię i nazwisko, numer konta, adres dostawy).

Jakie dane zbieramy?

Otrzymujemy dane osobowe przy wypelnieniu formularzy kontaktowych. Podane dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do wysyłania informacji i aktualizacji, okazjonalnych wiadomości firmowych, powiązanych informacji o produktach lub usługach pocztą elektroniczną, SMS-em, faksem lub innymi metodami. Wszelkie informacje, które dobrowolnie są ujawniane, w sposob publikacji ich w jednym z tych obszarów, stają się publiczne i mogą być przez nas wykorzystywane do celów promocyjnych i komercyjnych online i offline.

Jak chronimy dane osobowe?

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i kontrahenci (którzy zgodzili się zachować bezpieczeństwo i poufność informacji).

Przetwarzając dane osobowe, ujawnione dobrowolnie w celu złożenia zamówienia i marketingu są przez nas zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje osobom trzecim?

Danym tekstem jest wyrażona zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w zamówieniu, które zostalo zlozone za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób (za pośrednictwem sieci społecznościowych i komunikatorów) w celu realizacji zamówienia i dla naszych celów marketingowych; zgoda ta jest udzielana do momentu jej anulowania w formie pisemnej poprzez wysłanie do nas zawiadomienia o odstąpieniu na adres e-mail.

Informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane ani przekazywane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez wyrażonej  zgody, z wyjątkiem wyraźnego celu dostarczenia zakupionego Towaru lub usługi wymaganej przez Klienta . Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają w prowadzeniu naszych stron internetowych, prowadzeniu działalności firmy lub obsłudze Klienta, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji.

Możemy przekazywać informacje agencjom rządowym lub innym wyspecjalizowanym firmom, jeśli pomoże to w zapobieganiu oszustwom lub pomoże w dochodzeniu w sprawie wykroczenia. Może to byc zrobione w nastepnych przypadkach: jest to dozwolone lub wymagane przez prawo; w celu zapobiegania faktycznym lub potencjalnym oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom; w dochodzeniu w sprawie oszustwa które już miało miejsce; dla ochrony praw i bezpieczeństwa Firmy.

Co jeszcze ma byc wiadome o prywatności?

Obowiazkiem jest pamietac, że za każdym razem, gdy Klient dobrowolnie ujawia dane osobowe może otrzymać w odpowiedzi niechciane lub niepotrzebne wiadomości. Niestety żadna transmisja danych przez Internet nie może być w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które sa nam przekazywane, i robione jest to na własne ryzyko. Gdy tylko otrzymamy dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach. Prosimy zachowac ostrożność i odpowiedzialność będąc online.

Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie informacji gromadzonych w trybie offline.

Po otrzymaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy mogli używać plików cookies zgodnie z Dyrektywą UE 9546 (Dyrektywa Cookie) w celu uproszczenia świadczenia usług informacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i anulowania zamówienia złożonego z zablokowanego adresu IP lub adresu IP znajdującego się na czarnej liście.

W przypadku problemów z zamówieniem prosimy o kontakt.