Warunki zakupu Towaru na indywidualne zamówienie

1. Proces rejestracji składania zamówienia

Można zamówić sukienkę składając zamówienie na stronie internetowej.

Każda z sukienek, poza prezentowanymi w dziale "Gotowe na skladzie", jest szyta specjalnie dla Klienta.

Można kupić sukienki bez zmian lub dodać indywidualną zmiane aby stworzyć własny styl. W przypadku pytań dotyczących wszystkich poprawek, dopasowań itp. prosimy o kontakt pod  retail@oksana-mukha.com. przed złożeniem zamówienia. Każda zmiana w projektowaniu sukni i w produkcji według indywidualnych wymiarów, odbiegających od standardowych rozmiarów określonych w Tabeli Rozmiarów, jest opłacana indywidualnie po uzgodnieniu z menedżerem zakupow.

Po złożeniu zamówienia menedżer firmy wysyla na podany w zamówieniu adres e-mail  potwierdzenie otrzymania zgloszenia zamowienia i wyjaśnienie jego szczegółów. Po wyjaśnieniu i uzgodnieniu z Klientem wszystkich szczegółów, Klient otrzymuje pismo wskazujące Cenę Zakupu Towaru (ceny bez kosztów dostawy Towaru) („Pismo potwierdzające otrzymanie zamówienia”). Potwierdzenie to nie jest potwierdzeniem zamówienia ani naszą akceptacją zamówienia.

Wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia może zająć trochę czasu, zwykle dzień lub dwa, ponieważ najpierw Sprzedawca musi sprawdzić wszystkie szczególy potrzebne do złożenia zamówienia.

Po otrzymaniu Pisma potwierdzającego możliwość realizacji zamówienia, Klient musi zapłacić pełną Cenę zakupu zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy („Cena zakupu”), korzystając z wybranej przez Klienta metody płatności.

Po otrzymaniu wpłaty Sprzedawca wysyla Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zapłaty Ceny Zakupu („List potwierdzający”). Moment otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem jest momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Towaru.

Z chwilą otrzymania Pisma potwierdzającego zamówienie Towar lub surowce do jego produkcji są zarezerwowane w magazynie Sprzedawcy. Następnie Towary są uważane za „Zarezerwowane”.

Sprzedawca zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo do odrzucenia zamówienia w dowolnym czasie i według osobistego uznania, w szczególności, ale nie wyłącznie, gdy zamówionego Towaru nie ma w magazynie lub gdy nie jest możliwe wyprodukowanie lub dostarczenie Towaru z innego powodu. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odrzucenia zamówienia, jeśli Klient nie wpłaci pełnej ceny zakupu od razu po złożeniu zamówienia (biorąc pod uwagę czas wymagany na międzynarodowy przelew bankowy). Sprzedawca może również wymagać dodatkowych kontroli lub wyjaśnienia informacji przed przyjęciem jakichkolwiek zamówień. Jeżeli pomimo wszelkich starań Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, zamiast wysłania e-maila potwierdzającego, zobowiązuje się skontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną i zwrócić pełną Cenę Zakupu Towaru.

Klient może zmienić lub anulować swoje zamówienie do momentu wysłania mu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po wysłaniu wiadomości e-mail nie będzie można zmienić lub anulować zamówienia bez zgody Sprzedawcy.

2. Cena zakupu i płatność

Ceny wskazane na Stronie internetowej są zawsze aktualne.

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny nie zawierają również żadnych podatków importowych ani innych podatków i/lub ceł obowiązujących w kraju Klienta; wszelkie takie podatki i cła ponosi wyłącznie Nlient. Może to opóźnić czas dostawy, ponieważ Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich stosownych opłat (celnych i innych) władzom lokalnym przy dostawie i przechowywaniu Produktów w urzędzie celnym.

Aby pomóc Sprzedawcy oszacować ceny w lokalnej walucie Klienta, strona internetowa posiada funkcję przeliczania walut. Sprzedawca wskazuje, że ta funkcja służy wyłącznie do celów demonstracyjnych, a ceny są obliczane na podstawie regularnie aktualizowanych kursów wymiany.

Ostateczna płatność za zamówienie zostanie dokonana w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich. W związku z tym ostateczna kwota karty kredytowej i pobierane opłaty mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut i opłat bankowych. Zalecamy skontaktowanie się z bankiem w celu uzyskania dokładnych przeliczeń cen i wszelkich opłat bankowych związanych z transakcjami.

Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Cena nie zmieni się w przyszłości, niezależnie od wahań kursu. Zwroty będą również ustalane według ceny, którą Kupujący zapłacił w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich, a nie według ceny w obowiązującej walucie w dniu zwrotu.

Promocyjne ceny obowiązują albo do wyczerpania zapasów (z informacją o ilości produktów oferowanych w specjalnej cenie), albo przez ograniczony czas.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy sprzedaży w przypadku nadużycia nieważnych lub błędnych danych osobowych, nadużycia lub nieważnej karty płatniczej lub w innych podobnych przypadkach, również z interwencją organów administracyjnych lub sądowych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą mailową lub pod wskazany w zamówieniu numer telefonu.

Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  1. przelew bankowy;
  2. płatność kartą online (Visa, Mastercard);
  3. PayPal; LiqPay; Fondy

Umowa kupna zostanie zawarta dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu.

Umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą a Klientem oraz odpowiednie faktury nie są publicznie dostępne.

3. Dostawa

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zorganizować dostawę zamówionego przez Klienta Towaru do miejsca i osoby wskazanej w zamówieniu.

Obowiązek dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę jest spełniony, a ryzyko utraty Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę do firmy przewozowej.

Dostawa Towaru realizowana jest przez firmy transportowe od 7 do 21 dni w zależności od regionu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego Towaru, za uszkodzenia Produktu podczas transportu ani za opóźnienia spowodowane odprawą celną. Zwracamy również uwagę, że święta w miejscu dostawy mogą spowodować opóźnienie w dostawie Towaru. Dlatego Klient musi zamawiać Towary z naszej strony internetowej z wystarczającym czasem realizacji, aby zapobiec utracie lub rozczarowaniu czasem dostawy.

Przy odbiorze zamówionego Towaru od firmy transportowej Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesyłki (miendzy innymi liczba paczek, nieuszkodzona taśma i nieuszkodzone opakowanie). Informacje o niekompletnych lub uszkodzonych przesyłkach należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy i firmie transportowej, a raport należy niezwłocznie przesłać firmie transportowej i Sprzedawcy faksem, e-mailem lub pocztą bez zbędnej zwłoki. Wszelkie późniejsze roszczenia z tytułu niekompletnej dostawy lub uszkodzonego opakowania nie będą uwzględniane.

4. Polityka zwrotów

Produkty wykonane ze zmodyfikowanym projektem i niestandardowymi wymiarami nie podlegają zwrotowi.

5. Anulowanie zamówienia

W przypadku, gdy Klient zmieni zdanie co do zakupu jakiegokolwiek Towaru, musi wysłać pisemną prośbę o anulowanie zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Anulowanie rezerwacji

W przypadku, gdy Klient zmieni zdanie co do zamówienia Towaru po upływie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, musi przesłać pisemną prośbę o anulowanie rezerwacji na adres e-mail  retail@oksana-mukha.com. Sprzedawcy w ciągu tygodnia od momentu złożenia zamówienia. Zwrot pieniedzy odbywa sie z odliczeniem kwoty w sumie do 20% wartości zamowienia, która obejmuje wszelkie podatki i opłaty bankowe jakie byli uwzględnione w tej płatności.

Po upływie tygodnia rezerwacja nie może być anulowana.

6. Czas produkcji

Czas produkcji zamówionych Towarów wieczorowych to 4-6 tygodni, ślubnych - 5-10 tygodni, pod warunkiem dostępności wszystkich niezbędnych surowców.

W przypadku oczekiwania na produkcję surowców przez kontrahentów, warunki produkcji Towaru ustalane są indywidualnie z menedzerem.