Dostawa i płatność

Płatność

1.1. Ceny wskazane na Stronie internetowej są zawsze aktualne.

1.2. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny nie zawierają również żadnych podatków importowych ani innych podatków i/lub ceł obowiązujących w kraju Klienta; wszelkie takie podatki i cła ponosi wyłącznie Nlient. Może to opóźnić czas dostawy, ponieważ Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich stosownych opłat (celnych i innych) władzom lokalnym przy dostawie i przechowywaniu Produktów w urzędzie celnym.

1.3. Aby pomóc Sprzedawcy oszacować ceny w lokalnej walucie Klienta, strona internetowa posiada funkcję przeliczania walut. Sprzedawca wskazuje, że ta funkcja służy wyłącznie do celów demonstracyjnych, a ceny są obliczane na podstawie regularnie aktualizowanych kursów wymiany.

1.4. Ostateczna płatność za zamówienie zostanie dokonana w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich. W związku z tym ostateczna kwota karty kredytowej i pobierane opłaty mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut i opłat bankowych. Zalecamy skontaktowanie się z bankiem w celu uzyskania dokładnych przeliczeń cen i wszelkich opłat bankowych związanych z transakcjami.

1.5 Cena Produktu podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Cena nie zmieni się w przyszłości, niezależnie od wahań kursu. Zwroty będą również ustalane według ceny, którą Kupujący zapłacił w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich, a nie według ceny w obowiązującej walucie w dniu zwrotu.

1.6. Promocyjne ceny obowiązują albo do wyczerpania zapasów (z informacją o ilości produktów oferowanych w specjalnej cenie), albo przez ograniczony czas.

1.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy sprzedaży w przypadku nadużycia nieważnych lub błędnych danych osobowych, nadużycia lub nieważnej karty płatniczej lub w innych podobnych przypadkach, również z interwencją organów administracyjnych lub sądowych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą mailową lub pod wskazany w zamówieniu numer telefonu.

1.8. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  1. przelew bankowy;
  2. płatność kartą online (Visa, Mastercard);
  3. PayPal; LiqPay; Fondy

1.9. Umowa kupna zostanie zawarta dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu.

1.10. Umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawca a Klientem oraz odpowiednie faktury nie są publicznie dostępne.

Dostawa

2.1. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym odbywa się be bezpłatnie (gratis) do punktów odbioru firm transportowych DHL, FedEx , gdzie odbywa sie otrzymanie zamówienia, oprócz takich państw jak Rosja, Białoruś, a także Iran.

2.2. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem numer listu przewozowego  ze wskazaniem firmy transportowej oraz rekomendacją sposobu odbioru Towaru.

2.3. Obowiązek dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę jest spełniony, a ryzyko utraty Produktu przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę do firmy przewozowej.

2.4. Dostawa Towaru realizowana jest przez firmy transportowe DHL, FedEx  od 7 do 21 dni w zależności od regionu.

2.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego Produktu, za uszkodzenia Produktu podczas transportu ani za opóźnienia spowodowane odprawą celną. Zwracamy również uwagę, że święta w miejscu dostawy mogą spowodować opóźnienie w dostawie Produktu. Dlatego Klient musi zamawiać Produkty z naszej strony internetowej z wystarczającym czasem realizacji, aby zapobiec utracie lub rozczarowaniu czasem dostawy.

2.6. Przy odbiorze zamówionego Produktu od firmy transportowej Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesyłki (miendzy innymi liczba paczek, nieuszkodzona taśma i nieuszkodzone opakowanie). Informacje o niekompletnych lub uszkodzonych przesyłkach należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy i firmie transportowej, a raport należy niezwłocznie przesłać firmie transportowej i Sprzedawcy faksem, e-mailem lub pocztą bez zbędnej zwłoki. Wszelkie późniejsze roszczenia z tytułu niekompletnej dostawy lub uszkodzonego opakowania nie będą uwzględniane.